top of page
MARTÍ PINTANT3.jpg

L’escriptor i il·lustrador Bernat Cormand va morir

el 20 de juny de 2021 sense haver acabat el llibre.

Va deixar un text escrit, un guió il·lustrat

pàgina per pàgina, molts esbossos, una documentació profusa i uns quants originals.

Moltes pistes, gairebé totes, i un camí ben traçat,

que la seva família ha decidit resseguir.

Martí Cormand, el germà pintor afincat a Nova York, que en coneix l’art i n’era còmplice,

ha dibuixat les il·lustracions a partir de la feina

del Bernat. ‘És com si hagués seguit les petjades que ha deixat a la neu’. I així, fidel a les intencions

creatives del germà, el Martí, l'editora i la família

han donat vida al llibre.

bottom of page